Microcement Design

GARANTI PÅ MICROCEMENTGARANTI PÅ MICROCEMENT


Våra garantier på vår produkt gäller endast för de företag som gått vår kurs med Tecnocemento. Garantierna täcker ej för dig som handlat som privatperson hos oss, däremot kommer vi gärna med tips och hjälper dig om något skulle uppstå.
Garantin gäller mot sprickor i microcementen, inte om sprickorna uppstår pga sprickor i underliggande material. Om tex en husvägg spricker kommer inte 3mm microcement kunna stå emot, inte heller mot tunga tapp i golvet.
Garantin är alltså endast om sprickorna uppstår inuti microcementen.
Vi lämnar 2 års garanti mot sprickor, flagningar och förändringar i färgen.


1. KVALITETEN PÅ RÅMATERIALET

Tillverkningen av produkten i lokala industrier gör det möjligt för oss att övervaka och kontrollera, av vår tekniska tjänst, kvaliteten på det använda råmaterialet.För utarbetandet av de olika produkterna satsar vi direkt på råvarorna från de bästa företagen i branschen, med mer än 30 års erfarenhet av forskning och utveckling av cementbaserade produkter, hartser och pigment.På samma sätt levereras tätnings- och efterbehandlingsprodukterna av företag med internationell prestige som det finns ett nära samarbete med i deras utveckling.

TECNOCEMENTO® ENGAGEMANG:

  • Garantera exklusiv användning av råvaror från TECNOCEMENTO®-gruppen.
  • Kontroll över tillverkningsprocessen för TECNOCEMENTO®-produkten.
  • Inkorporering av tekniska blad för alla TECNOCEMENTO®-produkter.Lagring av mer än 5 ton produkt i sina kemikalielager under de strängaste säkerhetskontrollerna.

TECNOCEMENTO® har en avdelning för forskning och utveckling av produkter och ytbehandlingar i samarbete med företag med brett nationellt och internationellt erkännande.

2. TEKNISK KVALITET

FörTECNOCEMENTO®är den tekniska kvaliteten på produkterna i en kontinuerlig process av förändring och evolution med maximalt engagemang för tekniken av produkten.För detta genomför vi kontinuerliga tester med olika specialiserade byråer som garanterar maximal tillförlitlighet för dessa tester.

TECNOCEMENTO®gör tillgänglig för alla som begär det de tekniska data som testerna har formulerats med och de värden som har extraherats från dem.

TECNOCEMENTO®garanterar att testerna har utförts av COAATA TESTING LABORATORY (officiell sammanslutning av kvantitetsmätare och tekniska arkitekter i Alicante).Proverna visar sammanfattningsvis dessa data:

TECNOCEMENTO® ENGAGEMANG:

  • Resistens mot absorption. De genomförda testerna ger resultat på 0,55 %. Det vill säga assimilerbar med porslinsstengods.
  • Slitage-/nötningsbeständighet. De utförda testerna visar data på 21,6, vilket är assimilerat med de som härrör från en terrazzo.
  • Slaghållfasthet, COAATA sammanfattar att den inte går sönder och medger deformation utan att gå sönder.
  • Lagertid 24 månader (Produkt i slutet lager vid en temperatur mellan 5ºC och 25ºC).

VI FINNS HÄR

base, microcement