Microcement Design

MICROCEMENT PÅ TRAPPORMICROCEMENT PÅ TRAPPOR

Microcement på trappor är ett mycket attraktivt och dynamiskt sätt att ge maximal kontinuitet till en yta som förenar olika områden. Resultatet är alltid imponerande för de flesta som väljer mikrocement i trappor, och det blir mycket efterfrågat på grund av det estetiska konceptet det erbjuder. Vi är vana vid mikrocement på golv och i badrum och kök, men mikrocement på trappor är ett dekorativt element att ta hänsyn till, särskilt om golvet och / eller väggarna också är gjorda av detta material. Mikrocementens popularitet har ökat exponentiellt de senaste åren, och det är inte av en slump. Det är en täckning med flera fördelar och funktioner, och när det gäller trappor erbjuder den en elegant, estetisk finish utan behov av stora investeringar eller renoveringar. Vi uppmuntrar dig att välja detta element, applicera miCrocement på trappor och uppnå en okonventionell bild och design.

Fördelar med microcement på trappor.
Microcement på trappor ger en modern stil och ett utseende av absolut kontinuitet eftersom expansionsfogar inte behövs, allt är perfekt integrerat. Deras största fördel ligger naturligtvis i det höga dekorativa värdet de ger i alla utrymmen. Det är vanligtvis ett dekorativt element som fångar din uppmärksamhet i alla hus. Det är därför en fördel att ha microcement på trappor för att renovera våra gamla trappor och göra dem till det huvudsakliga föremålet för dekoration i vårt hem. Materialets kontinuitet ökar känslan av rymd och erbjuder en mycket fin ny design. Att dessutom kunna ha en helt kontinuerlig yta utan skarvar kommer att göra det lättare för oss att rengöra varje steg, vilket gör rengöringen mycket enklare och mer långvarig.

Microcement på trappor främjar känslan av kontinuitet
Detta är ett faktum som sticker ut. Hem- eller kontorstrappor kan vara jobbiga att gå upp eller ner. Dessutom är det vanligtvis ett dekorativt element som är mycket synligt i alla områden, så att applicera en kontinuerlig produkt med den personlighet och det djup som erbjuds av vår täckning gynnar den känslan av välbefinnande och gör mikrocementtrappor till ett mycket tilltalande alternativ där vi vill få nya känslor.Det finns inget behov av byggnadsarbeten i microcement på trappor
En annan fördel med microcement på trappor är att det inte är nödvändigt att demontera eller utföra någon rivning på själva trappan, så mikrocement kan appliceras perfekt på en trappa som redan är gjord med stengods, terrazzo, marmor, betong etc. Vi totalrenoverar med andra ord ett så unikt område, utan någon kostnad för tid eller den röra som arbetet kan innebära.

Lätt att rengöra microcement på trappor
Som vi beskrev i början finns det inget bättre sätt att hålla trappan ren och hygienisk än att täcka trappan med microcement. Synligheten av dess kontinuitet och frånvaron av skarvar av något slag hjälper oss att alltid hålla dem rena och städade, med hjälp av enkel utrustning som en mopp, samt att kunna tvätta dem med vilken neutral tvål som helst.Styrka och hållbarhet i microcement på trappor

Cementec Ready-to-Use microcement erbjuder olika applikationssystem, beroende på hårdhet och motstånd som krävs. I vilket fall som helst är det viktigt att applicera produkten som rekommenderas av vår applikationsprocess (handledning), alltid placera ett högviktigt glasfibernät för att ge säkerhet och hållbarhet. Genom att korrekt applicera Cementec Ready-to-Use-produkten garanteras motståndet och den höga hållbarheten hos en mikrocementtrappa, för hushållsbruk eller till och med professionellt bruk.Microcement på trappor för interiörer och exteriörer

Microcement är en av få beläggningar som kan appliceras både inomhus och utomhus med fullständig säkerhet. Det är därför mikrocementtrappor kan implementeras i något av dessa områden. Logiskt sett kommer hållbarheten att vara längre i inre områden, eftersom väderförhållandena inte påverkar dem på samma sätt, men med användning av vår slutprodukt Finish Forte Plus, alltid starkt rekommenderad för exteriörer, påverkar dessa problem knappast det och ett utmärkt resultat uppnås.Microcement på trappor med halkfri finish
Ibland krävs microcement på trappor för att ha någon typ av halkfri för att minska risken för att glida på dem. Detta är särskilt vanligt i utrymmen på grund av regler. Vår cementec vattentåliga ready-to-use-produkt har redan halkfria egenskaper av sig själv utan problem. Men dessutom, om du vill applicera någon av de andra Cementec Ready-to-Use-produkterna, kan du införliva våra glasmikrosfärer i skyddsskiktet, vilket också ger önskad grad av halkfri.


Olika former av microcement på trappor.

Utformningen av mikrocementtrappor är helt annorlunda beroende på vilket område som ska skapas. Det finns utskjutande trappor, betongblocktrappor, 1-trappor, trappor med flera trappor med landningar etc. Alla dessa kan bli mikrocementtrappor och skapa ett dekorativt ensemble på hög nivå på ett enkelt och praktiskt sätt. För det mesta kommer alla ogynnsamma kakeltrappor att förändras mycket väsentligt och kommer att bli huvudelementet i ett område när det beslutas att omvandla det till en mikrocementtrappa. På samma sätt söks ofta mikrocement för nybyggda trappor på grund av skönheten och det höga dekorativa bidraget som visas i alla nya projekt.

Några tips för att applicera microcement på trappor
Inte alla är redo att applicera microcement på trappor. Detta beror på det faktum att täckande trappor är något svårare för en applikator än att täcka väggar eller golv. De kräver viss förberedelse och precision under appliceringen. Det är dock värt att ta på sig denna lilla utmaning, eftersom det slutliga resultatet blir så spektakulärt och alltid upprepas. Som ett råd bör kvaliteten på trappans befintliga yta alltid kontrolleras noggrant. Den måste vara perfekt förankrad, med perfekt planhet, och dess räta vinklar måste vara exakt 90º. Om den befintliga ytan är av dålig kvalitet (cement, trasiga plattor etc.) måste den anpassas, och vårt råd är att alltid applicera på plattor i gott skick (vi rekommenderar inte direkt på cement). Det är alltid nödvändigt att skydda allt som omger trappan där det inte kommer att appliceras, till exempel väggar eller andra armaturer, med självhäftande maskeringstejp. Framför allt måste skarven med slitbanan och stigaren vara helt rak; Vid behov kan hörn användas för att uppnå denna perfektion.


Pris på microcement på trappor
Mikrocementtrappor innebär ytterligare applikationsarbete, så priset per kvadratmeter kommer alltid att vara något högre än ett element utan vinklar som en vägg eller golv. Därför påverkar detta bara arbetet, för när det gäller materialet är priset mycket lågt, eftersom prestandan hos Cementec Ready-to-Use mikrocement är mycket hög och trappan inte innebär en omfattande yta.


VI FINNS HÄR

base, microcement